Harmonogram szkoleń otwartych
Lp Nazwa szkolenia Kod Koszt szkolenia zł Termin Czas trwania
1 Wprowadzenie do lean manufacturing LEAN-1-open 850 + VAT II/IV kwartał 1 dzień
2 Mapowanie strumienia wartości LEAN-2-open 1390 + VAT II/IV kwartał 2 dni
Szkolenia zamknięte
1 Wprowadzenie do lean manufacturing LEAN-1-closed phone phone phone
2 Mapowanie strumienia wartości LEAN-2-closed phone phone phone

Miejsce szkolenia:

– otwartego – BDO Polska, Warszawa ul. Postępu 12

– zamkniętego – dowolne miejsce w kraju lub zagranicą

Szczegóły na stronie www.bdo.pl

Lean manufacturing - BGC Polska

lean_for_free1pieklik_10toc_1