Prawne i biznesowe aspekty umów ERP

Kurs ERP-04

Potęga wiedzy

Rozpalić do czerwoności Twój apetyt na wiedzę, rozbudzić Twoją ciekawość, face-to-face z The Best Practices.

01/11

Dowiesz się tego tylko u nas

Kręci nas transferowanie wiedzy która jest unikalna, praktyczna, przydatna, która przekazywana jest z pasją, która zmusza do wysiłku umysłowego, do refleksji. Trzęsienie ziemi, tsunami, zburzony paradygmat zarządzania i stopniowe odkrywanie prawdy popartej liczbami, doświadczeniem, mające twarde podłoże teoretyczne. Logika rozmyta, MS Excel? Nie. Wiedza eksperckja to odpowiedzi ad-hoc na najbardziej skomplikowane pytania. Totalne pranie mózgu, ładowanie akumulatorów, minuty które będziesz łykał jak powietrze. Nigdy w Twoim życiu czas nie będzie płynął tak szybko.

Program szkolenia

Szkolenie w języku polskim

Materiały szkoleniowe - pdf

Dla kogo

Osoby odpowiedzialne za wybór i wdrożenie ERP, dyrektorzy, szefowie działów IT, kierownicy projektu

Czas trwania - 1 dzień

8 * 45 min (z przerwami kawowymi i przerwą na lunch)

Cel szkolenia

Jedyne takie szkolenie w kraju. Dostarczenie wiedzy na temat systemów klasy ERP / ERPII w aspekcie funkcjonalnym, procesowym, technologicznym itp.Porównanie polityki licencyjnej i serwisowej (maintenance). Porównanie kosztów.Kluczowe elementy sukcesu. Przegląd nieudanych wdrożeń

Korzyści dla firm

Poznanie różnic, wad i zalet pomiędzy systemami ERP oferowanymi na rynku. Poznanie kosztów zakupu, wdrożenia i utrzymania systemu. Określenie specjalizacji ERP w danych branżach. Bardziej świadomy wybór lub rozwój obecnie funkcjonującego oprogramowania. Pierwszy duży krok w celu dołączenia do nielicznego grona zadowolonych klientów z wdrożenia ERP.Dostęp do szczegółów o których nie można dowiedzieć się z internetu, prasy fachowej.

Umowy ERP

Kurs: ERP-04
PLN 10.000 za uczestnika
  • Materiały elektroniczne pdf
  • Liczba uczestników ograniczona
  • Szkolenie jednodniowe

Tajemnice umów ERP

Negocjacje

Harmonogram szkoleń

Kontakt

BGC Polska

Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa,
Poland

Formularz kontaktowy

Factory Tour

Inwestuj w wiedzę

Projekty:

Kontakt:

Copyrights © Business Global Consulting 2023