Business Global Consulting Polska Sp. z o.o.

Adres: 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 50/515 Polska
Telefon: +48 22 29 51 103
Mobile: +48 601 730 631
Mail: bgc (AT) bgc . com . pl
NIP 665-28-23-529, NIP EU - PL 665-28-23-529
Regon 300584693
KRS 0000283475 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 51.000,00 PLN

Sieci społecznościowe

https://www.bgc.com.pl/blog/erp/wp-content/Facebook-logo-png-image-76118-40x40.png
https://www.bgc.com.pl/blog/erp/wp-content/kisspng-linkedin-computer-icons-social-media-symbol-rmb-symbol-5ae178cf0dc8c4.5697532015247259670565-50x50.jpg
https://www.bgc.com.pl/blog/erp/wp-content/Twitter-icon-circle-logo-50x50.png
https://www.bgc.com.pl/blog/erp/wp-content/37365-skype-logo-icon-vector-icon-vector-eps-50x50.png
https://www.bgc.com.pl/blog/erp/wp-content/google-plus-7-558653-50x50.png
https://www.bgc.com.pl/blog/erp/wp-content/vimeo-icon-vector-50x50.png

Kanały YouTube


BGC Polska

ERP.World.TV

AGILE 4 ERP

Imię
Nazwisko
Telefon
email
Wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Business Global Consulting Polska Sp. z o.o,  z siedzibą w Warszawie , ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa.

Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.